Your Satisfaction Is Our Success

VỀ MẢNG WEB

Tất cả các giải pháp liên quan đến ứng dụng web, từ gia công cho đến thiết kế website, vận hành và bảo trì, cho thuê host, thuê tên miền, tối ưu hóa SEO...

Thiết kế website theo yêu cầu

Thiết kế web

Gia công & thiết kế website theo yêu cầu - cả về nghiệp vụ lẫn kĩ thuật và kiến trúc hệ thống.

Website bán hàng

Website bán hàng

Xây dựng website bán hàng dựa trên mẫu có sẵn nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Site CMS content giao duc

Cổng thông tin

Thiết kế và thi công các website về cổng thông tin điện tử và giáo dục.

Bat dong san

Bất động sản

Thiết kế và thi công các website tìm kiếm nhà ở, nhà cho thuê và bất động sản.

Triển khai hệ thống

Dịch vụ đám mây

Triển khai hệ thống sử dụng dịch vụ điện toán đám mây từ Amazon, Microsoft Azure...

Vận hành và bảo trì website

Vận hành & bảo trì

Vận hành, bảo trì, nâng cấp, sửa chữa, thêm tính năng... cho website có sẵn.

VỀ MẢNG GAME

Gia công và thiết kế ứng dụng game 2D trên di dộng, trên web, trên desktop. Cung cấp giải pháp xuất bản, quản bá cho ứng dụng game trên mọi nền tảng.

Game di động với Cocos

Game với Cocos

Thiết kế, xây dựng, xuất bản và quảng bá ứng dụng game trên di động bằng công cụ làm game Cocos

Game di động với Unity

Game với Unity

Thiết kế, xây dựng, xuất bản và quảng bá ứng dụng game trên di động bằng công cụ làm game Unity

Tich hợp với bên thứ ba

Tích hợp tính năng

Tích hợp quảng cáo, mạng xã hội, mua bán trong game... Xuất bản trên chợ ứng dụng.

VỀ MẢNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Gia công và thiết kế ứng dụng trên IOS, Android, Windows Phone.

ứng dụng di động đa nền tảng

Ứng dụng đa nền tảng

Xây dựng ứng dụng di động chạy đa nền tảng dựa trên Xamarin, Ionic, ReactNative, NativeScript...

Style Switcher

Predifined Colors


Footer


Layout Mode

Patterns